Modernizacja zaplecza stadionu
Zakres prac:
przebudowa pomieszczeń sanitarnych