Zakup modułu do prezentacji warstwy WMS
Zakres prac:
zakup modułu do prezentacji warstwy WMS umożliwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencjami gmin