• Home
  • Inwestycje
  • Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Matejki 1
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Matejki 1

Zakres prac:
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z wykonaniem kablowego przyłącza energetycznego nn (WLZ).

Aktualny etap realizacji:
zakończono realizację inwestycji