Modernizacja toru BMX

Zakres prac:
modernizacja toru BMX

Aktualny etap realizacji:
zakończono realizację inwestycji

Zdjęcia przed: