Projekty

Zakres prac:
Wykonanie dokumentacji projektowej:

 • ul. Strzeleckiego z włączeniem w ul. Grunwaldzką,
 • ul. Kopernika 8-10,
 • ul. Wyspiańskiego 11-17,
 • ul. Konopnickiej/Staszica/Wybickiego,
 • ul. Broniewskiego,
 • ul. Sikorskiego,
 • ul. 11 Listopada,
 • przebudowy ulicy Kochanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do skrzyżowania z drogą oznaczoną w MPZP jako KDD/Z (wzdłuż rowu granicznego),
 • parkingu przy Wita Stwosza,
 • ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej,
 • parkingu przy ul. Dworcowej (park&ride),
 • tunelu wraz z włączeniem w ul. Podmiejską, t
 • targowiska miejskiego przy ul. Kolejarzy Polskich;
 • modernizacji kaplicy cmentarnej,
 • terenu sportowo-rekreacyjnego "Komarowo", 
 • parku przy ul. Kasprowicza,
 • zlewni kanalizacji deszczowej zbiornika retencyjnego WS5 wraz ze zbiornikiem retencyjnym (BSI III kd),
 • chodnika na ul. Sienkiewicza,
 • parkingu przy Przedszkolu im. Janusza Korczaka

Aktualny etap realizacji:
ul. Strzeleckiego - w trakcie opracowywania dokumentacji
ul. Kopernika 8-10 - wykonano projekt
ul. Wyspiańskiego 11-17 - wykonano projekt
ul. Konopnickiej/Staszica/Wybickiego - wykonano projekt
ul. Broniewskiego - wykonano projekt
ul. Sikorskiego - w trakcie realizacji
ul. 11 Listopada - wykonano projekt
ul. Kochanowskiego - w trakcie realizacji, wykonawca - Nord Investments S.A.
parking przy Wita Stwosza - wykonano projekt
ścieżka rowerowa przy ul. Przemysłowej - wykonano projekt
parking przy ul. Dworcowej (park&ride) - wykonano projekt, w trakcie uzgodnień z PKP
tunel - dokumentacja w trakcie korekty
targowisko miejskie - w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę
teren sportowo-rekreacyjnego "Komarowo" - wykonano projekt
park przy ul. Kasprowicza - zawarto umowę
zlewnia kanalizacji deszczowej zbiornika retencyjnego WS5 (BSI III kd) - w trakcie realizacji
chodnik przy ul. Sienkiewicza - wykonano projekt

Planowany koszt inwestycji:
ul. Strzeleckiego - 174 200 zł
ul. Kopernika 8-10 - 12 000 zł
ul. Wyspiańskiego 11-17 - 11 783 zł
ul. Konopnickiej/Staszica/Wybickiego - 35 360 zł
ul. Broniewskiego - 22 050 zł
ul. Sikorskiego - 46 125 zł
parking przy Wita Stwosza - 19 900 zł
ścieżka rowerowa przy ul. Przemysłowej - 30 500 zł
targowisko miejskie - 68 960 zł
park przy ul. Kasprowicza - 45 000 zł
BSI III kd - 65 000 zł