• Home
  • Inwestycje
  • Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, obwodnicy Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę
Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, obwodnicy Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę

Zakres prac:
Zamontowanie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz wiaty.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono.

Wykonawcy:
- stojaki i ławki MM CITE4
- kosze KOMSERWIS

Koszt inwestycji:
24 999,98 zł

Termin realizacji:
kwiecień

Zdjęcia po: