• Home
  • Inwestycje
  • Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzącym z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK
Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzącym z osiedla Piastowskiego do istniejącej ul. PCK

Zakres prac:
Wykonanie około 120 m ciągu pieszego wraz z oświetleniem.

Aktualny etap realizacji:
Wykonano dokumentację projektową. Pozyskano pozwolenie na budowę.

Planowany koszt inwestycji w 2015 r.:
70 000 zł

Planowany termin realizacji:
czerwiec 2016 r.