Modernizacja Faktorii

Zakres prac:
Wykonanie wentylacji.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono - wykonawca Klimastrong Stanulewicz & Kurek Spółka jawna

Koszt inwestycji:
24 600 zł

Termin realizacji:
Listopad