Dokumentacja budynku przy ul. Krótkiej 6
Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowany koszt inwestycji:
200 000 zł

Planowany termin realizacji:
marzec 2016 r.