Dokumentacja projektowa ul. Dąbrowskiego
Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Koszt inwestycji w 2015 r.:
66 381 zł