Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego
Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
W trakcie projektowania.

Planowany koszt inwestycji w 2015 r.:
200 000 zł