• Home
  • Inwestycje
  • Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego
Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego
Zakres prac:
1. Budowa ul. Olszewskiego, ul. Mościckiego wraz z ciągami pieszo-rowerowymi
2. Budowa ul. Wróblewskiego
Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: