• Home
  • Inwestycje
  • Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią
Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią

Zakres prac:
Zadanie zakłada utworzenie 5 górek saneczkowych, które zlokalizowane będą:
- przy terenie toru BMX ul. Cicha,
- przy istniejącej górce saneczkowej Faktorii,
- przy ul. Westreplatte 5,
- w okolicu Parku Krainy Polodowcowej,
- na terenie Osiedla Bursztynowego.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono prace projektowe.

Planowany koszt inwestycji:
800 000 zł

Planowany termin realizacji:
2017