• Home
  • Inwestycje
  • Budowa Fit Parku - otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy MOPS dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta
Budowa Fit Parku - otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy MOPS dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta
Zakres prac:
Zakup i montaż profesjonalnych przyrządów do ćwiczeń usprawniających. Wykonanie podłoża
i zagospadorowanie terenu wokół montowanych przyrządów (kostka brukowa, ławki, rośliny ozdobne).

Aktualny etap realizacji:
Zakończono. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane JTK Cydejko Sp. j.

Koszt inwestycji:
30 000 zł

Termin realizacji:
czerwiec
Zdjęcia przed: