Kanalizacja deszczowa ul. Tczewskiej - BSI II
Zakres prac:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z podziemnym zbiornikiem retencyjnym i wylotem do rzeki Struga Gęś.

Aktualny etap realizacji:
Odstąpiono od umowy.

Planowany koszt inwestycji:
1 076 000 zł