Modernizacja placu zabaw przy ul. Podkomorzego
Zakres prac:
Aktualny etap realizacji:
Zakończono. Wykonawca - Ins-Mal

Koszt inwestycji:
150 000 zł

Termin realizacji:
czerwiec
Zdjęcia po: