Projekt Park&Ride
Zakres prac:
Aktualny etap realizacji:
Uzyskano pozwolenie ze Starostwa Powiatowego. Trwa uzyskanie pozwolenia od Wojewody.

Planowany koszt dokumentacji:
20 000 zł