Dokumentacja projektowa ul. Spokojnej
Zakres prac:
Aktualny zakres prac:
Opracowano dokumentację projektową. Wydano decyzję podziałową.

Koszt dokumentacji w 2016 r.:
23 394,60 zł