Modernizacja chodnika na ul. Sikorskiego
Zakres prac:
Modernizacja chodnika na ul. Sikorskiego od ul. Bednarskiej do ostatniej posesji.
Zdjęcia po: