Budowa ul. Romera, ul. Dybowskiego, ul. Domeyki
Zakres prac:
Budowa ul. Romera od skrzyżowania z ul. Strzeleckiego do km 0+173,75 z sięgaczem wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Zdjęcia przed: