• Home
  • Inwestycje
  • Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim WPF
Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim WPF
Zakres prac:
Przedmiotem projektu była realizacja działań w bezpośrednim spływie wód w kierunku rzeki Raduni. Były to zadania zmierzające do kierunkowania wód na zalewanych przez wody opadowe obszarach środkowo-zachodniej części miasta Pruszcz Gdański.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- Budowa systemu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w rejonie ulic: Raciborskiego, Obrońców Pokoju, Cichej, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego i Ignacego Mościckiego do planowanego zbiornika retencyjnego;
- Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Strzeleckiego.
Zdjęcia przed: