Place zabaw
Zakres prac:
Wymiana najbardziej wyeksploatowanych urządzeń na istniejących placach zabaw.
Zdjęcia przed: