Projekt budowy ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim
Zakres prac:
Dostawa dokumentacji projektowej budowy ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zakres projektu: budowa układu drogowego,budowa oświetlenia ulicznego,budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Zdjęcia przed: