• Home
 • Inwestycje
 • Budowa ul. Deyny wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim
Budowa ul. Deyny wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim
Zakres prac:
Zakres robót obejmuje:
 • rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów;
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;
 • wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej;
 • wykonanie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych;
 • wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej bitumicznej;
 • ułożenie krawężników, oporników i obrzeży granitowych;
 • budowę oświetlenia drogowego;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę kanału technologicznego;
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie zieleni niskiej;
 • wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;
Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: