Kino: Jedno życie

Historia o potędze jednostkowego działania, inspirująca do podejmowania wysiłków na rzecz dobra innych.

Jest rok 1938. Po układzie monachijskim do Pragi trafiają tysiące czechosłowackich Żydów, którzy szukają schronienia i ucieczki przed narastającym
zagrożeniem ze strony Niemców. Młody Brytyjczyk, Nicholas Winton, odkrywa,że w praskich obozach dla uchodźców, w dramatycznych warunkach, mieszkają dzieci, skazane na głód, choroby i śmierć. Poruszony ich losem,we współpracy z członkami Brytyjskiego Komitetu dla Uchodźców z Czechosłowacji, organizujekolejne transporty (tzw. Kindertransporty), najmłodszych ofiar kryzysu do Wielkiej Brytanii.
Dzięki jego wysiłkom udaje się ocalić 669 żyć.
 
 

Ceny biletów:
20 zł normalny (18 zł z Pruszczańską Kartą Mieszkańca)
17 zł ulgowy (15 zł z Pruszczańską Kartą Mieszkańca)
16 zł grupowy (15 zł z Pruszczańską Kartą Mieszkańca)