• Home
  • Lista aktualności
  • Stypendia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uzdolnionych uczniów
Image

Stypendia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uzdolnionych uczniów

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uzdolnionych uczniów.

Stypendia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego przyznawane są uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych, którzy pobierają naukę na terenie miasta Pruszcz Gdański, bez względu na miejsce zamieszkania. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca danego roku.

Regulamin udzielania stypendium, szczegółowe zasady oraz druk wniosku dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej: w BIP:
www.bip.pruszcz-gdanski.pl