Image

Przejazdy z Kartą Mieszkańca dla uczniów w wieku 7-20 lat

Pakiet Bezpłatnych Przejazdów dedykowany jest dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do ukończenia 20 roku życia. W jego ramach mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej na liniach 132, 200, 205, 207, 232 oraz N5. Karta Mieszkańca z aktywnym Pakietem ułatwia zidentyfikowanie uprawnień dzieci do bezpłatnych przejazdów w razie kontroli.

Wnioskowanie o Pakiet Bezpłatnych Przejazdów wymaga okazania aktualnej legitymacji szkolnej. W przypadku elektronicznego składania wniosku jest to dokument w postaci skanu.

Uczniowie w wieku 7-17 lat poproszeni zostaną o okazanie aktualnej legitymacji jeden raz - przy wnioskowaniu o pakiet. Pakiet dla tej grupy wiekowej będzie aktywny tak długo, jak długo osoby te będą zweryfikowanym mieszkańcem dzięki rodzicowi lub opiekunowi prawnemu. Uczniowie w wieku 18-20 lat proszeni zostaną o okazanie legitymacji raz w roku.

Pakiet będzie ważny przez okres roku, nie dłużej jednak niż do 30 września danego roku szkolnego.

Od stycznia 2021 r. do oferty dołączy bezpłatny przejazd autobusem linii 107. Bezpłatny przejazd tą linią będzie możliwy jedynie dla posiadaczy Karty Mieszkańca z aktywnym Pakietem Bezpłatnych Przejazdów. Do aktywowania pakietu nie będą potrzebne żadne dokumenty, wystarczy dodać go na swoim koncie i aktywny będzie tak długo, jak długo mamy poprawnie zweryfikowane konto w programie. Więcej informacji na temat linii 107 i dedykowanego jej pakietu już wkrótce.

Zajrzyj do FAQ, najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.