• Home
  • Lista aktualności
  • Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami Pozarządowymi na rok 2024
Image

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta Pruszcz Gdański, których przedmiotem działalności statutowej są zadania wymienione w załączonym projekcie programu.

Uwagi i opinie należy przekazać w formie pisemnej (na formularzu konsultacji) – w wersji papierowej lub elektronicznej do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdański (pokój 37, e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl) lub poprzez formularz online na portalu https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl w terminie do 23 października 2023 r. (liczy się data wpłynięcia uwag do urzędu).

Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie: www.bip.pruszcz-gdanski.pl.

Do przekazania uwag można również skorzystać z formularza online: www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl.