• Home
  • Zgłoś się do zespołu ds. budżetu obywatelskiego
Image

Zgłoś się do zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel ogłasza nabór mieszkańców Pruszcza Gdańskiego do pracy w Zespole ds. budżetu obywatelskiego.

Zgłoszenia mieszkańców do pracy w Zespole ds. budżetu obywatelskiego należy składać do dnia 26 marca 2021 r. Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego zainteresowani pracą składają oświadczenia dotyczące wyrażenia woli pracy w Zespole ds. budżetu obywatelskiego przy ocenie zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego. Oświadczenie można znaleźć tutaj  poniżej w plikach do pobrania lub w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Oświadczenie można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim lub zeskanowane przesłać drogą elektroniczną na adres bo@pruszcz-gdanski.pl.

Do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego wchodzi dwóch przedstawicieli mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzone publiczne losowanie. Informacja o miejscu, dacie i godzinie losowania zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej na dwa dni przed losowaniem, poprzez wywieszenie zawiadomienia na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń. Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Pliki do pobrania:
Oświadczenie mieszkańca

Na zdjęciu realizacja jednego z projektów Budżetu Obywatelskiego.