Image

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

1 kwietnia 2021 r., rusza nabór wniosków w ramach konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego. W tym roku w procedurze konsultacji nastąpiły dwie istotne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy możliwości zgłoszenia projektu, który realizowany będzie na terenie nienależącym do Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Zgłaszając taką propozycję, trzeba będzie dołączyć stosowne oświadczenie właściciela lub dysponenta nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod zadanie wskazane w projekcie.

Druga zmiana dotyczy składu zespołu ds. budżetu obywatelskiego. W tym roku do obrad dołączy dwoje mieszkańców, którzy zgłosili chęć udziału w pracach wspomnianego zespołu. Zgodnie z ogłoszeniem, w przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzone publiczne losowanie. Tak też będzie w tym roku. Z uwagi na większą liczbę zgłoszeń, 1 kwietnia 2021 r. na sali posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20) odbędzie się losowanie. Z sześciu zgłoszeń wylosowane zostaną dwa.

Szczegóły dotyczące przebiegu budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie bo.pruszcz-gdanski.pl.