• Home
  • Pruszcz Gdański w gronie wyróżnionych gmin miejskich w konkursie PAP Innowacyjny Samorząd
Image

Pruszcz Gdański w gronie wyróżnionych gmin miejskich w konkursie PAP Innowacyjny Samorząd

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniane i nagradzane są najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez gminy i powiaty opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Tegoroczna edycja konkursu była szczególna, ponieważ w całości odbywała się już podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Dla samorządów to czas ciężkiej próby. Ale również okazja do wykazania się kreatywnością i wykorzystania dramatycznych okoliczności zewnętrznych do wprowadzenia różnego rodzaju innowacyjnych usprawnień technologicznych, procesowych, społecznych, komunalnych, edukacyjnych, dotyczących instrumentów i usług wsparcia oraz w wielu innych obszarach.

W tym roku 226 samorządów z całego kraju zgłosiło do konkursu 396 projektów. Przyznano 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach konkursowych – miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie oraz powiaty.

Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.

Pruszcz Gdański otrzymał wyróżnienie w kategorii gminy miejskie. Ze 122 nadesłanych w tej kategorii projektów nagrodzono 3 i wyróżniono 10. Pruszczański projekt, który zdobył uznanie dotyczył rozwiązań informatycznych wzmacniających komunikację pomiędzy Samorządem a Mieszkańcem. 

W ramach projektu w 2020 roku w Pruszczu Gdańskim wdrożono: dodatkowe miejsca odbioru bezpłatnej sieci WiFi4EU, Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca e-BOI, aplikację Blisko, system konsultacji online oraz pakiet GPSZOK w systemie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca. Wprowadzone rozwiązania pozwalają na bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, oszczędzając mieszkańcom czas oraz zwiększając komfort korzystania z oficjalnych kanałów komunikacji i co za tym idzie poszerzając do nich dostęp.

Pobierz folder z prezentacją wszystkich nagrodzonych projektów.