• Home
  • Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim
Image

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy) oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim", w terminie do 25 maja 2021 r. do godz. 15:30 bezpośrednio w portierni Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w ogłoszeniu Burmistrza: pobierz plik PDF.