• Home
  • Zakończyło się głosowanie nad Budżetem Obywatelskim na rok 2021
Image

Zakończyło się głosowanie nad Budżetem Obywatelskim na rok 2021

Głosowanie w ramach konsultacji związanych z Budżetem Obywatelskim na rok 2021 dobiegło końca. Mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański mogli oddać głosy elektronicznie za pośrednictwem platformy bo.pruszcz-gdanski.pl oraz w formie tradycyjnej, korzystając z papierowej karty do głosowania, którą potem wrzucić należało do urny, która dostępna była w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

W ramach tegorocznych konsultacjach mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański okazali się bardzo aktywni. Mieszkańcy co roku składają swoje pomysły, na co chcieliby wydać część miejskiego budżetu, ale to Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego ma decydujący głos, które z tych propozycji zostaną poddane głosowaniu. Z 29 propozycji pruszczan pod głosowanie trafiło 21 projektów.

Przez Internet głosowało 1791 mieszkańców, którzy oddali 23 930 głosów. W głosowaniu tradycyjnym z urny wyjęto 54 kart do głosowania.

Przeliczone karty zostaną wprowadzone do systemu informatycznego, celem weryfikacji zasad głosowania nad budżetem obywatelskim i opracowania zbiorczego raportu z konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 rok, który zostanie przekazany Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego oraz podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych miasta.