Image

Nagroda Korczaka - zgłoś kandydata!

W imieniu Uczelni Korczaka - Akademii Nauk Stosowanych zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Korczaka.

Czym jest Nagroda Korczaka?

To wyróżnienie przyznawane od 2022 r. przez Kapitułę Nagrody Korczaka powołaną przez Uczelnię Korczaka – Akademię Nauk Stosowanych. Założeniem Nagrody jest promowanie idei Janusza Korczaka oraz wspieranie zmian w edukacji poprzez nagradzanie instytucji i osób, które kierują się wartościami korczakowskimi i wdrażają je w życie, tworzą nowoczesne i odważne rozwiązania edukacyjne, konsekwentnie wspierają podmiotowość i prawa dziecka oraz dbają o ochronę tych praw, wspierają dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach albo tworzą środowiska przyjazne szczęśliwemu dzieciństwu.

Nagrody Korczaka są przyznawane co roku w trzech kategoriach:

  • Nagroda Główna: przyznawana osobom o szczególnym dorobku w pracy na rzecz dzieci i młodzieży oraz badaczy i popularyzatorów dziedzictwa Janusza Korczaka.
  • Nagroda dla organizacji i instytucji kierujących się wartościami korczakowskimi.
  • Nagroda dla liderów zmian w edukacji i życiu społecznym, którzy stosują idei Janusza Korczaka w praktyce.

Jak można zgłosić kandydatów do nagrody?

Kandydatów do Nagrody w kategoriach II: Organizacje i instytucje oraz III: Liderzy zmian w edukacji mogą zgłaszać osoby indywidualne i instytucje poprzez uzupełnienie i przesłanie formularzy zgłoszeniowych znajdujących się na stronie: www.uczelniakorczaka.pl/nagroda-korczaka.

Kandydatów do kategorii I: Nagroda Główna zgłaszają wyłącznie Członkowie Kapituły Konkursu.

Laureatów nagrody wybiera kapituła, w której skład wchodzi ponad 40 ekspertów i praktyków zajmujących się edukacją, polityką społeczną, prawami dzieci i młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć: