• Home
  • Rozpoczynasz nowy projekt inwestycyjny? Dołącz do Polskiej Strefy Inwestycji!
Image

Rozpoczynasz nowy projekt inwestycyjny? Dołącz do Polskiej Strefy Inwestycji!

Polska Strefa Inwestycji to instrument, który pozwala uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów. Działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm. Dołącz do PSSE i skorzystaj z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej!

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe inwestycja musi:
  • być jeszcze nierozpoczętą, nową inwestycją,
  • wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną,
  • spełniać kryteria ilościowe,
  • spełniać kryteria jakościowe.
Szczegóły na temat warunków znajdują się na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje/jakie-warunki-trzeba-spelnic.

Decyzja o wsparciu wydawana jest na 12 lub 15 lat. Pięć kroków do uzyskania wsparcia:
  1. kontakt z Działem Inwestycji Strefowych PSSE Pomorskie: 693 204 204; oddział Toruń: 56 653 00 47; oddział Włocławek: 601 975 570,
  2. wstępna weryfikacja projektu,
  3. złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu,
  4. rozpatrzenie wniosku przez PSSE,
  5. wydanie decyzji o wsparciu.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z partnerami (m.in. BGK, ARP) zaprasza też przedsiębiorców na cotygodniowe webinaria, w czwartki o 10:00, dotyczące dostępnej dla nich pomocy publicznej.

Pełne informacje, wraz z zasadami wspierania inwestycji oraz mapą Polskiej Strefy Inwestycji znajdują się w serwisach:
https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji
https://www.strefa.gda.pl