• Home
  • Lista aktualności
  • Zakończyły się konsultacje społeczne dot. treści Uchwały Krajobrazowej dla Pruszcza Gdańskiego
Image

Zakończyły się konsultacje społeczne dot. treści Uchwały Krajobrazowej dla Pruszcza Gdańskiego

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące treści Uchwały Krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański. Konsultacje trwały od 31 maja do 10 czerwca 2024 r. Zaproszeni do udziału w nich byli wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu miasta Pruszcz Gdański.

Celem uchwały jest uporządkowanie miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury.

Badanie opinii publicznej zrealizowane zostało w formie:
  • formularza elektronicznego dostępnego pod adresem konsultacje.pruszcz-gdanski.pl,
  • formularza papierowego dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20,
  • spotkania otwartego, które odbyło się 5 czerwca 2024 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Łącznie wpłynęło 11 formularzy z uwagami - 8 w formie elektronicznej oraz 3 w formie papierowej. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane, a szczegółowe wyniki konsultacji wraz z odpowiedziami na kwestie poruszone w formularzach zostaną opublikowane do 10 lipca 2024 r.

Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.