Image

Bezpłatne szkolenie graficzne dla dzieci

Zorganizuj czas swojemu dziecku! Zapisz je na bezpłatne szkolenie: „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat do wzięcia udziału w zajęciach online.

Szkolenie składa się z 9 spotkań trzygodzinnych (godziny lekcyjne + 5 minut przerwy) oraz 1 spotkania czterogodzinnego (w tym 1 godzina wprowadzenia). Zaczynamy w poniedziałek 16.08.2021 r. od godz. 9:00 do 13:00. Pozostałe zajęcia odbywać się będą w kolejne dni powszednie do 27.08.2021 w godzinach od 9:00 do 12:00 (zastrzegamy możliwość zmiany harmonogramu).

Zapisać się można mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: swatek@pruszcz-gdanski.pl. Na zgłoszenia czekamy do 10.08.2021 r. Oryginały (deklaracja i oświadczenie czytelnie wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) należy dostarczyć do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim do 11.08.2021 r.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż.
Oświadczenie – uczestnik poniżej 13 r.ż.
Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż.
Oświadczenie – uczestnik powyżej 13 r.ż.
Regulamin

Od stycznia bierzemy udział w projekcie „Sieć na Kulturę w podregionie gdańskim” organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Projekt kierowany jest do gminnych samorządowych instytucji kultury – GSIK (obejmuje instytucje kultury prowadzone na szczeblu gminnym).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników GSIK poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

My już jesteśmy po szkoleniu teraz czas na Was!
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!