• Home
  • Lista aktualności
  • Poznaj projekty, na które będzie można głosować w ramach konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego
Image

Poznaj projekty, na które będzie można głosować w ramach konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego

Budżet Obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Pruszcza Gdańskiego możliwość bezpośredniego wpływu na to, jakie działania lub inwestycje zostaną zrealizowane w roku następnym. Wszystko to w ramach wyodrębnionej z budżetu miejskiego kwoty 600 000 zł. Kwota ta stanowi wspomniany wcześniej Budżet Obywatelski. Projekty realizowane są zatem przez samorząd na podstawie pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców.

W tym roku mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego po raz kolejny udowodnili, jak ważna jest dla nich ich mała ojczyzna. Na etapie naboru wniosków zgłoszonych zostało aż 35 pomysłów, z czego 23 przeszły pozytywnie weryfikację zespołu oceniającego ds. budżetu obywatelskiego.

Od 13 do 27 września 2021 roku pruszczanie zdecydują, które projekty będą zrealizowane w przyszłym roku. Zanim jednak nastąpi etap głosowania, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat projektów zakwalifikowanych do dalszego etapu konsultacji. Łącznie zgłoszonych zostało 35 projektów, natomiast etap weryfikacji pozytywnie przeszły 23 projekty i tylko one wezmą udział w głosowaniu. Dziś prezentujemy 4 projekty - Doposażenie Parku Krainy Polodowcowej (projekt nr 3), Oświetlenie płyty głównej boiska Stadionu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim (projekt nr 4), Oświetlenie boiska treningowego Stadionu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim (projekt nr 5) oraz Elektroniczna tablica wyników z dwustronnym zegarem (projekt nr 6).

Projekt nr 3: Doposażenie Parku Krainy Polodowcowej
Projekt obejmuje zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu oraz montaż dodatkowej kamery monitoringu w pobliżu tarasu sąsiadującego z parkiem dla psów. Zakup nowych urządzeń do ćwiczeń uatrakcyjni funkcje rekreacyjne parku dla osób dorosłych i seniorów, a montaż kamery zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń. Lokalizacja projektu to Park Krainy Polodowcowej przy ul. Rzewuskiego i ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim. Szacunkowy koszt zadania to 38 000 zł.

Projekt nr 4: Oświetlenie płyty głównej boiska Stadionu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim
Projekt zakłada budowę oświetlenia płyty głównej boiska Stadionu Miejskiego polegającą na zamontowaniu 8 słupów oświetleniowych o zasięgu 20-30 metrów. Instalacja będzie wyposażona w czujnik zmierzchu, co przyczyni się do oszczędności prądu, oraz sterownik do programowania czasu i godzin oświetlania. Dodatkowo instalacja powinna mieć możliwość oświetlenia niezależnie połowy boiska. Nowa instalacja musi uwzględniać wytyczne PZPN w zakresie bezpieczeństwa dotyczące odległości oraz natężenia światła. Zainstalowanie nowego oświetlenia pozwoli na zwiększenie zainteresowania korzystaniem z boiska oraz na organizację treningów drużyn młodzieżowych i seniorskich w okresie jesienno-zimowym w godzinach popołudniowych. Lokalizacja projektu to boisko główne na Stadionie Miejskim przy ul. Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim. Szacunkowy koszt zadania to 150 000 zł.

Projekt nr 5: Oświetlenie boiska treningowego Stadionu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim
Projekt polega na budowie oświetlenia boiska treningowego Stadionu Miejskiego poprzez zamontowanie 8 słupów oświetleniowych, których zasięg wynosi 20-30 metrów. Podobnie jak w projekcie oświetlenia płyty głównej tu również planowane jest wyposażenie instalacji w czujnik zmierzchu, sterownik do programowania czasu i godzin oświetlania oraz funkcję niezależnego oświetlania połowy boiska. Nowa instalacja musi uwzględniać wytyczne PZPN w zakresie bezpieczeństwa dotyczące odległości oraz natężenia światła. Efektem projektu będzie nie tylko zwiększenie zainteresowania mieszkańców korzystaniem z boiska, ale przede wszystkim możliwość organizacji treningów drużyn młodzieżowych i seniorskich po zmroku. Lokalizacja projektu to boisko treningowe na Stadionie Miejskim przy ul. Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim. Szacunkowy koszt zadania to 150 000 zł.

Projekt nr 6: Elektroniczna tablica wyników z dwustronnym zegarem
Projekt dotyczy zakupu elektronicznej tablicy wyników z dwustronnym zegarem (ewentualnie dwustronnej tablicy wyników). Tablica ma być zlokalizowana pomiędzy dwoma płytami boiska na Stadionie Miejskim w Pruszczu Gdańskim. Wskazywane parametry na tablicy: czas rzeczywisty, ustawiany czas gry, wskaźnik zatrzymania czasu, wynik meczu gospodarze - goście od 0 do 199 punktów, stan rzutów karnych, nazwy drużyn. Elektroniczne tablice wyników to niezbędny element wyposażenia stadionu nie tylko podczas meczu. To również oznaka profesjonalnie zorganizowanej imprezy sportowej. Lokalizacja projektu to Stadion Miejski przy ul. Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim. Szacunkowy koszt zadania to 70 000 zł.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Budżetu Obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim na stronie bo.pruszcz-gdanski.pl. Weź udział w głosowaniu i zdecyduj o przyszłości naszego miasta!