Image

Przebudowa ulicy Gałczyńskiego

15 września 2021 r. ruszą prace związane z przebudową ulicy Gałczyńskiego (drogi powiatowej nr 2247G). Wykonawcą prac będzie firma WPRD GRAVEL z Gdańska. Zakończenie przebudowy drogi planowane jest na 7 grudnia 2021 r.

Zakres przebudowy obejmuje: roboty drogowe – przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę nowego oświetlenia ulicznego, budowę kanału technicznego, nową konstrukcję jezdni, nawierzchnię bitumiczną, przebudowę wjazdów i chodników oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

W związku z prowadzonymi pracami nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Wykonawca zamknie całkowicie dla ruchu samochodowego ul. Gałczyńskiego na odcinku od ul. Korzeniowskiego do ul. Kasprowicza, z zachowaniem przejazdu poprzecznego ul. Słowackiego oraz z umożliwieniem dojazdu mieszkańcom ulic Powstańców Wielkopolskich, Głowackiego i Wysockiego przez teren budowy. Ruch pieszy odbywał się będzie bez zmian lub wytyczonymi ciągami tymczasowymi.

Komunikacja miejska: komunikacja autobusowa zostanie poprowadzona objazdami zgodnie z poniżej przedstawioną mapą.