• Home
  • Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Kossaka
Image

Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Kossaka

Informujemy, że w związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mającymi bezpośredni wpływ na prowadzone roboty budowlane, polegające na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim, konieczne jest wydłużenie obowiązywania wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu dla ul. Adama Mickiewicza i ul. Wojciecha Kossaka.

Szacowany termin zakończenia robót budowlanych oraz przywrócenia ruchu w rejonie prowadzonych robót planuje się z dniem 13.04.2022 r.


Zobacz mapę na google maps: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1FKw0aS-q0m1s9Bo6eiyfbcxnQvTxyvBz&usp=sharing