• Home
  • Zapraszamy do zespołu ds. budżetu obywatelskiego
Image

Zapraszamy do zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel ogłasza nabór mieszkańców Pruszcza Gdańskiego do pracy w Zespole ds. budżetu obywatelskiego.

Zgłoszenia mieszkańców do pracy w Zespole ds. budżetu obywatelskiego należy składać do dnia 15 kwietnia 2022 r. Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego zainteresowani pracą składają oświadczenia dotyczące wyrażenia woli pracy w Zespole ds. budżetu obywatelskiego przy ocenie zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego. Oświadczenie można znaleźć poniżej, w plikach do pobrania lub w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Oświadczenie można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim lub zeskanowane przesłać drogą elektroniczną na adres bo@pruszcz-gdanski.pl.

Do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego poszukiwany jest jeden przedstawiciel mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzone publiczne losowanie. Informacja o miejscu, dacie i godzinie losowania zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej na dwa dni przed losowaniem, poprzez wywieszenie zawiadomienia na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń. Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Pliki do pobrania:
Oświadczenie mieszkańca