• Home
 • Nowe obostrzenia od 10 października 2020 r.
Image

Nowe obostrzenia od 10 października 2020 r.

Informujemy, że od soboty 10 października 2020 r. zostają nałożone nowe obostrzenia na obszary znajdujące się w strefie żółtej stanu epidemii wywołanej zakażeniami SARS-CoV-2. Od ubiegłego tygodnia w strefie żółtej znajduje się powiat gdański.

Do obecnie obowiązujących ograniczeń dla stref żółtych dodano:
 • obowiązek zakrywania ust i twarzy na wolnym powietrzu,
 • podczas zakupów obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk,
 • każdy kto nie nosi maseczki musi na żądanie policji lub straży gminnej, okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument, który potwierdzi jego niepełnosprawność,
 • nie ma obowiązku zakrywania ust na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego lub plaży,
 • wydarzenia sportowe mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności. Dotyczy to stadionów, boisk, basenów, stadnin, stajni itp., siłowni, w klubów
  i centrów fitness, a także obozów sportowych. Osoby uczestniczące w wydarzeniach sportowych zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu. Wymagane jest bezwzględne prowadzenie weryfikacji liczby osób, dezynfekcja szatni itp.,
 • imprezy kulturalne mogą obywać się wyłącznie z udziałem 25 % publiczności. Podczas imprez kulturalnych w otwartej przestrzeni obowiązuje limit 100 osób oraz 1,5 m dystans między uczestnikami,
 • w restauracjach i ogródkach obowiązuje dystans 1 osoba ma 4 m2. Klienci muszą też zakrywać nos i usta do czasu zajęcia miejsca przy stoliku, obsługa zaś przez cały czas,
 • baseny i aquaparki – obowiązuje ograniczenie do 75 % obłożenia,
 • siłownie i kluby fitness – obowiązuje ograniczenie – 1 osoba na 7 m2,
 • kina - obowiązuje ograniczenie zapełnienia do 25 % publiczności, jest obowiązek zachowania 1,5 m odstępu oraz zasłaniania ust i nosa,
 • kościoły - jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele,  jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli odbywa się
  na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult),
 • inne imprezy i spotkania (niezależnie od ich rodzaju) - wprowadzono ograniczenie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest też obowiązek zakrywania ust i nos,
 • transport zbiorowy - obowiązek zakrywania ust i nosa. Można przewozić tyle osób, ile wynosi: 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych,
 • dyskoteki i kluby nocne - obowiązuje całkowity zakaz działania,
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie i studia tatuażu - w miejscu prowadzenia takiej działalności może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci,
  a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
 • udział osób uczestniczących w przyjęciach okolicznościowych i zgromadzeniach ogranicza się do 75 osób,
 • wesołe miasteczka, parki rozrywki i rekreacji - jednoczesna liczba osób korzystających z tych miejsc nie może być większa niż 1 osoba na 10 m2,
 • sanatoria - zasady pobytu się nie zmieniły, a warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
  z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Dotyczy to również leczenia uzdrowiskowego oraz leczenia sanatoryjnego dzieci,
 • wesela i uroczystości rodzinne - od 17 października 2020 r. obowiązywać będzie ograniczenie liczby uczestników do 75 osób, nie licząc obsługi. Na tego typu imprezach nie obowiązuje zasłanianie nosa i ust, choć jest zalecane,
 • udział w zgromadzeniach możliwy jest tylko pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 150 osób, wszyscy zachowują 1,5-metrowy dystans oraz zakrywają nos i usta,
 • wyznacza się minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami na co najmniej 100 m.
Prosimy nie lekceważyć zagrożenia epidemiologicznego. Przestrzeganie nałożonych ograniczeń to odpowiedzialność za siebie i za innych, szczególnie za osoby starsze i te osoby, które mają słabszą odporność.
 
covid-zaostrzenie wytyczne