• Home
 • Uwaga, konkurs: Moje ciekawe życie poza siecią komputerową.
Image

Uwaga, konkurs: Moje ciekawe życie poza siecią komputerową.

W imieniu Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filia w Pruszczu Gdańskim serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas I szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Moje ciekawe życie poza siecią komputerową”.

Konkurs ten wpisuje się w realizację jednego z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021 tj. "wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych".

Cele konkursu to m.in.:
 • kształtowanie właściwych postaw, rozwój osobowości ucznia w świecie rzeczywistym a nie wirtualnym,
 • przeciwdziałanie cyberuzależnieniom,
 • uświadamianie uczniom potrzeby rozwijania pasji życiowych, hobby, które wzmocni ich samoocenę,
 • inspirowanie uczniów w wieku 13-16 lat do odkrywania i rozwijania własnych talentów, do dzielenia się swoją pasją,
 • rozwój kompetencji społecznych wśród uczniów w wieku 13-16 lat,
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Technika i format prac:
 • format A3;
 • technika dowolna (z wyłączeniem technik komputerowych).

Wymagania konkursowe:
 • wykonanie przez ucznia jednej pracy konkursowej - pracy plastycznej inspirowanej tematem konkursu "Moje ciekawe życie poza siecią komputerową",
 • prace konkursowe powinny być podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły,
 • prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Pruszczu Gdańskim (ul. Obrońców Pokoju 6), najpóźniej do dnia 16 listopada 2020 r.

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:
 • zgodność z tematem,
 • interpretację własną tematu,
 • walory merytoryczne, artystyczne i estetyczne,
 • kompozycję,
 • swobodę posługiwania się wybranymi technikami zgodną z wiekiem uczestnika konkursu.

Kwalifikacja:
 • wstępnej oceny dokonuje nauczyciel w szkole ucznia.