• Home
  • Zmiana zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miasta
Image

Zmiana zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miasta

W trosce o bezpieczeństwo, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że od poniedziałku 26.10.2020 r. w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański obowiązywać będą zmienione zasady obsługi interesanta.

Bezpośrednią obsługę interesanta, prowadzić będą (zalecany uprzedni kontakt telefoniczny):
  • Urząd Stanu Cywilnego,
  • Referat Spraw Obywatelskich (meldunki, dowody osobiste, działalność gospodarcza, karta mieszkańca).
Pozostałe sprawy można załatwiać wyłącznie po uprzednim umówieniu się z pracownikiem zajmującym się daną sprawą. Umówione spotkania z interesantami mogą odbywać się wyłącznie w wyznaczonym miejscu tj. na stanowisku obsługi, na parterze budynku Urzędu Miasta.

Kasa w Urzędzie Miasta dostępna będzie wyłącznie dla osób powyżej 60 roku życia.

Liczbę interesantów w poczekalni oraz w sali obsługi będzie monitorował i kontrolował pracownik biura podawczego. Każdy z interesantów proszony będzie o zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni.
 
  • Prosimy, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub w późniejszym terminie.
  • Lista telefonów i adresów e-mail do poszczególnych referatów oraz numerów kont bankowych, znajduje się poniżej.

O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu Miasta, miejskim profilu facebook i w aplikacji „Blisko”. Warto zaglądać także na miejski Biuletyn Informacji Publicznej.

Najważniejsze dane kontaktowe:
Sekretariat Burmistrza
tel. +48 58 775 99 21, fax +48 58 682 34 51, e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. +48 58 775 99 54, e-mail: usc@pruszcz-gdanski.pl

Stanowiska ds. zarządzania kryzysowego OC i obronności
tel. +48 58 775 99 11; e-mail: gcrum@pruszcz-gdanski.pl

Biuro Rady Miasta
tel. +48 58 775 99 43, e-mail: radamiasta@pruszcz-gdanski.pl

Kontakty do poszczególnych referatów Urzędu Miasta Pruszcz Gdański:
Referat Spraw Obywatelskich
(meldunki, dowody osobiste, działalność gospodarcza)
tel. +48 58 775 99 56, +48 58 775 99 62, +48 58 775 99 62
e-mail: 
karc@pruszcz-gdanski.pl

Referat Oświaty, Kultury i Sportu
tel. +48 58 775 99 79, +48 58 775 99 70, +48 58 775 99 72
e-mail: 
oswiata@pruszcz-gdanski.pl

Referat Spraw Społecznych
(sprawy lokalowe, dodatki mieszkaniowe)
tel. +48 58 775 99 77
e-mail: 
lokale@pruszcz-gdanski.pl

Referat Współpracy i Promocji
tel. +48 58 775 99 69
e-mail: 
promocja@pruszcz-gdanski.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych
tel. +48 58 775 99 69
e-mail: 
zamowienia@pruszcz-gdanski.pl

Referat Gospodarki Terenami
tel. +48 58 775 99 46, +48 58 775 99 47, +48 58 775 99 48, +48 58 775 99 49
e-mail: 
gt@pruszcz-gdanski.pl

Referat Podatków i Opłat
tel. +48 58 775 99 26, +48 58 775 99 28, +48 58 775 99 29
e-mail: 
podatki@pruszcz-gdanski.pl

Referat Księgowości Budżetowej
tel. +48 58 775 99 44, +48 58 775 99 45, +48 58 775 99 52, +48 58 775 99 71

Referat Organizacyjny
tel. +48 58 775 99 74, +48 58 775 99 75
e-mail: 
chyla@pruszcz-gdanski.pl

Referat Planowania i Rozwoju
tel. +48 58 775 99 13, +48 58 775 99 15
e-mail: 
nitka@pruszcz-gdanski.pl

Referat Techniczno-Inwestycyjny
tel. +48 58 775 99 25, +48 58 775 99 51, +48 58 775 99 53, +48 58 775 99 78
e-mail: 
ti@pruszcz-gdanski.pl

Referat Gospodarki Komunalnej
tel. +48 58 775 99 67, +48 58 775 99 12, +48 58 775 99 18, +48 58 775 99 31, +48 58 775 99 88
e-mail: 
barzal@pruszcz-gdanski.pl

Konta bankowe
Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności należy dokonywać na następujące rachunki bankowe Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim:
 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od posiadania psa
- opłata skarbowa
- opłata targowa

 78 8335 0003 0121 1827 2000 0004 
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
- opłata za zajęcie pasa drogowego
- opłata adiacencka
- opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych
- dzierżawa gruntu
- wykup i przekształcenie
- opłata za udostępnienie danych osobowych

 51 8335 0003 0121 1827 2000 0005 
- wadia

 75 8335 0003 0121 1872 2000 0002 
- mandaty

 97 8335 0003 0121 1827 2000 0050 
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi