Image

Co zasilają podatki z Twojego PIT-u?

To czy w deklaracji rocznej PIT wskazujemy adres faktycznego zamieszkania, ma ogromne znaczenie dla budżetu miejscowości, w której mieszkamy. Podatek PIT to dla samorządu lokalnego znacząca część dochodów, która ma wpływ na otoczenie mieszkańców. Niestety często zdarza się tak, że w deklaracji wpisujemy miejsce stałego zameldowania zamiast miejsca faktycznego zamieszkania. W tej sytuacji pozbawiamy budżet miasta, w którym faktycznie mieszkamy istotnej części wpływów z tytułu podatku PIT.

W 2022 r. wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 33,82% dochodów własnych budżetu. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania to realne wpływy do budżetu na zadania ważne dla mieszkańców. Pieniądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje drogowe. Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona od udziału w podatku dochodowym, który stanowi jedno z ważniejszych źródeł finansowania.

Dbajmy o nasz budżet, rozliczając PIT w miejscu faktycznego zamieszkania. Na rozliczenie PIT został miesiąc (termin upływa 30 kwietnia). Jeśli mieszkasz na terenie miasta Pruszcz Gdański, w deklaracji podaj swój pruszczański adres i miej realny wpływ na swoje otoczenie. Więcej informacji dotyczących budżetu naszego miasta znajdziesz na stronie: www.budzet.pruszcz-gdanski.pl.

Rozlicz PIT, wygraj samochód
Jeśli mieszkasz w Pruszczu Gdańskim i rozliczysz PIT za ubiegły rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując jako miejsce zamieszkania adres z terenu miasta Pruszcz Gdański, możesz wziąć udział w Loterii PIT i wygrać samochód! Jak zgłosić się do Loterii? Do 07.05.2023 r. wejdź na www.pitwpruszczu.pl i wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz unikalny numer loteryjny, który weźmie udział w losowaniu.

Pamiętaj:
  • Meldunek a miejsce zamieszkania. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według faktycznego miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.
  • Wystarczy informacja w deklaracji PIT. Wystarczy poinformować Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, gdzie jest faktyczne miejsce zamieszkania podatnika. Należy to zrobić w rocznym zeznaniu podatkowym PIT albo na formularzu ZAP-3 (składają go tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej), natomiast przedsiębiorcy informują o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1.
Na co wydawane są środki z budżetu miasta. Wykres pokazujący procentowy udział wydatków. Po kliknięciu w obrazek przejście do serwisu z budżetem miejskim o omówieniem dochodów i wydatków.