• Home
  • Lista aktualności
  • Podpisana została umowa na budowę zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika
Image

Podpisana została umowa na budowę zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika

W piątek 14.04.2023 r. została zawarta umowa na budowę zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na przebudowie pasa drogi polegającej na budowie zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 (ul. Kopernika), pomiędzy ul. Huberta Wagnera oraz ul. Feliksa Stamma w Pruszczu Gdańskim. Całość prac wykona firma HYDRO-MAG Sp. z o.o.

Cena oferty: 326 299,22 zł

Zgodnie z umową prace powinny potrwać do dnia 22.06.2023 r.