• Home
  • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Image

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 12 grudnia 2020 r.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczane są: sofy, fotele, szafki, biurka, dywany, wykładziny itp.

Odpady te należy wystawić do godziny 6:00 przed posesją w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz przy punktach gromadzenia odpadów dla zabudowy wielorodzinnej.

Wielkogabarytem nie są takie odpady jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z budów i remontów, opony - Tego rodzaju odpady można bezpłatnie oddać w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim. Punkt czynny jest: od wtorku do piątku: 9:00 – 17:00, w sobotę: 8:00 – 14:00.

Poza wyznaczonymi cztery razy w roku objazdowymi zbiórkami wielkogabarytów można je również przekazać do GPSZOK.