• Home
  • Lista aktualności
  • Uchwała Krajobrazowa dla Pruszcza Gdańskiego - zakończyły się konsultacje społeczne
Image

Uchwała Krajobrazowa dla Pruszcza Gdańskiego - zakończyły się konsultacje społeczne

Zakończyły się konsultacje społeczne związane z opracowywaniem założeń Uchwały Krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański. Celem badania było rozpoznanie opinii ankietowanych na temat aspektów związanych z Uchwałą Krajobrazową, która prowadzi do uporządkowania miejskiego krajobrazu i lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam, ogrodzeń i małej architektury.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 18.09-12.10.2023 r. dwutorowo:
  • online poprzez portal https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne,
  • w formie wywiadów bezpośrednich – badanie to przeprowadzają ankieterzy z firmy SRiP – Pracownia Badań Społecznych.
W badaniu wykorzystywano dwa rodzaje ankiet, ankietę dla mieszkańców (12 pytań) i ankietę dla przedsiębiorców (5 pytań), a udział w nim wzięło łącznie 661 mieszkańców oraz 131 przedsiębiorców z terenu naszego miasta. Po zakończonych konsultacjach kolejnym etapem jest analiza zebranych danych, która pozwoli określić stosunek pruszczan do reklam w mieście.

Szczegółowe wyniki konsultacji zostaną opublikowane do 10 listopada 2023 r.

Aktualne informacje na temat procesu opracowania założeń i przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla naszego miasta można śledzić na stronie: www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl.