• Home
  • Usuń bezpłatnie azbest
Image

Usuń bezpłatnie azbest

Po raz kolejny istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z budżetu miasta na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Zachęcamy właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Pruszcz Gdański do składania wniosków o przyznanie dotacji. Można to zrobić w Urzędzie Miasta w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty. Numer kontaktowy: +48 58 775 99 31.

Wnioski przyjmowane będą do 30 kwietnia 2021 r.

Wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej oraz na stronie:
http://bip.pruszcz-gdanski.pl

Wszelkie informacje dotyczące azbestu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem:
http://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/562/azbest. Jest to zakładka poświęcona między innymi informacjom o szkodliwości azbestu, informacjom na temat finansowania zadań polegających na jego usuwaniu, a także realizacji tych zadań w mieście. Azbest powoduje wiele chorób, głównie pylicę azbestową (azbestozę) i nowotwór płuc. Jego obecność w powietrzu jest niebezpieczna ze względu na przedostawanie się poprzez drogi oddechowe do pęcherzyków płucnych. Ostre włókna wbijają się w ich ścianki i pozostają tam do końca życia, powodując nieodwracalne zmiany w płucach.

Zachęcamy do składania wniosków o dotację na usunięcie azbestu ze swoich nieruchomości. Możliwe jest uzyskanie 100% dofinansowania na demontaż, zbieranie, transport i utylizację azbestu.