• Home
  • Lista aktualności
  • Podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji budowy układu drogowego ul. Stolarskiej na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Komunalnej
Image

Podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji budowy układu drogowego ul. Stolarskiej na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Komunalnej

W dniu 16.08.2023 r. została zawarta umowa na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Budowa układu drogowego ulicy Stolarskiej na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Komunalnej w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi: budowa układu drogowego ul. Stolarskiej na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Komunalnej wraz z chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem, budowa układu drogowego ul. Komunalnej na odcinku około 130 m od ul. Stolarskiej wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Garncarskiej wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: MMM Group Krzysztof Gordziej oraz MG Invent Mariusz Gruchała
Koszt oferty: 147 477,00 złotych
Termin wykonania: do dnia 16.04.2024 r.